سامانه ثبت‌نام الکترونیکی شماره اقتصادی

سامانه ثبت‌نام الکترونیکی شماره اقتصادی، متعلق سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و از طریق آن می‌توانید اقدام به دریافت شماره اقتصادی کنید.

لینک سامانه ثبت‌نام الکترونیکی شماره اقتصادی:
ورود به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی شماره اقتصادی

نقطه شروع فرایند ثبت‌نام الکترونیک جهت دریافت شماره اقتصادی مرحله پیش ثبت‌نام می‌باشد. در این مرحله اطلاعات پایه‌ای از شما دریافت می شود. شماره تلفن همراه شما تأیید شده و لازم است شما تأییدیه پستی مرتبط با کدپستی محل فعالیت را در سیستم بارگزاری نمایید. در نهایت پس از تکمیل اطلاعات درخواستی و فشردن کلید تایید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد. چنانچه تا هفت روز اطلاعات خود را تایید ننمایید پرونده ایجاد شده به صورت خودکار حذف خواهد شد

در مرحله صحت سنجی اطلاعات، بخشی از اطلاعات ثبت شده شما در مرحله پیش ثبت‌نام از منابع مختلف سازمانی استعلام و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. چنانچه به هر دلیل در اطلاعات مغایرتی یافت شود، موضوع با پیامک به شما اطلاعات داده شده و شما مجدد باید وارد سامانه پیش ثبت شده و مرحله یک را تکرار نمایید.
در گام بعدی چنانچه اطلاعات اولیه پیش ثبت‌نام شما مورد تایید سازمان قرار گیرد برای شما یک نام کاربری و کلمه عبور ایجاد خواهد شد. این اطلاعات به صورت پیامک روی شماره تلفن همراه ثبتی شما ارسال خواهد شد. باید دقت داشت اطلاعات کاربری محرمانه بوده و مسئولیت سوء استفاده از آن برعهده شما خواهد بود.
پس از دریافت اطلاعات کاربری شما باید وارد سامانه ثبت‌نام شوید. پس از ورود باید اطلاعات تکمیلی در خصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرم‌های این سامانه تکمیل نمایید. همچنین می توانید اطلاعات پایه که در مرحله ثبت‌نام ثبت کرده اید ویرایش نمایید. در نهایت پس از تکمیل همه اطلاعات خواسته شده کلید تایید نهایی را فشار دهید.
آخرین مرحله، اعتبارسنجی ستادی و میدانی اطلاعات و رسیدن به مرحله نهایی ۴۵ است. در این مرحله تمامی اطلاعات شما در مرحله ثبت‌نام در واحدهای ستادی و واحدهای میدانی و همچنین پرونده فیزیکی مالیاتی شما در حوزه بررسی شده و در صورت وجود مغایرت پیامکی جهت اصلاح اشکالات به شما ارسال خواهد شد.در نهایت چنانچه اطلاعات ثبت‌نام شما مورد تایید سازمان قرار گیرد شما به مرحله نهایی ۴۵ رسیده و امکان ارسال اظهارنامه الکترونیک و همچنین استفاده از سایر خدمات سازمان را خواهید داشت.