سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی

سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی، متعلق به سازمان ثبت احوال است و طی آن می‌توانید مراحل ابتدایی دریافت کارت هوشمند ملی را طی کنید.
برای تکمیل فرآیند پیش ثبت‌نام باید مبالغ تعیین شده را از درگاه‌های پرداخت، واریز نمایید و برای این امر به کارت بانکی و رمز دوم نیاز دارید.

لینک ورود و راهنمای سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی:
ورود به سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی

راهنما ثبت نام کارت هوشمند ملی