سامانه جستجوگر شماره تلفن‌های دانشگاه سمنان

این سامانه جستجوگر شماره تلفن، دورنگار، ایمیل اساتید و کارکنان دانشگاه است که از طریق آن می‌توانید به‌راحتی به شماره‌های تماس درست پیدا کنید.
توجه داشته باشید که کد شهر سمنان ۰۲۳  می‌باشد و برای ارتباط با شماره تلفن‌های ۴ رقمی داخلی پردیس شماره ۱ دانشگاه و پردیس هنر، از بیرون دانشگاه عدد ۳۱۵۳ را ابتدا شماره‌گیری نمایید.

لینک سامانه جستجوگر شماره تلفن‌های دانشگاه سمنان:
ورود به سامانه جستجوگر شماره تلفن‌های دانشگاه سمنان


لینک های مرتبط: