سامانه دریافت کدپستی با استفاده از نشانی

سامانه دریافت کدپستی با استفاده از نشانی، متعلق به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و با استفاده از این سرویس و در چهار گام می توانید کدپستی ۱۰ رقمی محل مورد نظر خود را بیابید.
برای دریافت کدپستی صحیح می‌بایست اطلاعات درخواستی را به صورت کامل و نام معابر را مطابق با نام گذاری شهری وارد کنید.

لینک سامانه الکترونیک دریافت کدپستی با استفاده از نشانی:
ورود به سامانه دریافت کدپستی با استفاده از نشانی