سامانه صدور و پرداخت قبوض تلفن ثابت

سامانه الکترونیک صدور و پرداخت قبوض تلفن ثابت، متعلق به شرکت مخابرات ایران است که در آن می‌توانید با وارد کردن شماره خط تلفن ثابت خود، قبض پایان‌دوره، قبض به روز و قبض تجمیعی را دریافت نمایید و در صورت نیاز، با کلیک بر گزینه پرداخت، مستقیم به درگاه پرداخت قبض در سایت شرکت مخابرات ایران راه پیدا خواهید کرد.

نکته: برای استفاده از سایت نیاز است؛ فیلترشکن خود را خاموش کنید.

لینک سامانه الکترونیک صدور و پرداخت قبوض تلفن ثابت:
ورود به سامانه صدور و پرداخت قبوض تلفن ثابت


لینک های مرتبط: