سرمای پاییزی مصرف گاز در استان سمنان را افزایش داد

علیرضا اعوانی، مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت: موج سرمای پاییزی مصرف گاز در این استان را نسبت به سال گذشته ۴.۵ درصد افزایش داد.

علیرضا اعوانی روز شنبه به ایرنا افزود: افزایش مصرف گاز در استان سمنان به میزان ۴.۵ درصد بیشتر در بخش خانگی بود.
مصرف گاز باید به گونه ای مدیریت شود تا تامین گاز را با مشکل مواجه نکند.
با وجود زیرساخت‌های مناسب و تاسیسات گازرسانی مطلوب در استان سمنان، اکنون هیچ مشکلی در تامین گاز پایدار برای مشترکان وجود ندارد و تنها برخی محدودیتها در بخش نیروگاهی و کارخانه سیمان ایجاد کردیم که با توجه به پیش بینی قبلی برای سوخت جایگزین، برای آنان در روند تولید مشکلی ایجادنشده است.
در شرایط کنونی لحاظ کردن حداکثر میزان صرفه جویی در بخش های خانگی و عمومی مانع قطع گاز نیروگاه ها و صنایع می شود و قابلیت استفاده از گاز طبیعی را در این بخش ها به همراه خواهد داشت و از آلودگی زیست محیطی نیز جلوگیری می شود.

سال گذشته برای مشترکان خوش‌مصرف یعنی کسانی که مدیریت بهینه مصرف را رعایت می کنند شرکت گاز مشوق هایی لحاظ کرده بود که امسال نیز این روند در دستور قرار دارد.

اگر مشترکان در یک دوره یعنی طی یکماه کمتر از ۲۰۰ مترمکعب گاز مصرف کنند کل گازبهای آن دوره آنان رایگان است و از سوی دیگر، مشترکانی که ۱۰ درصد بیشتر از میزان مصرف سال گذشته گاز مصرف کنند مشمول حدود ۱۵ درصدی افزایش قیمت می شوند.

هیات دولت مصوبه ای در حال اقدام و ابلاغ دارد که جرایم شدیدتری نسبت به مشترکان بدمصرف لحاظ شود تا مدیریت مصرف به بهترین شکل محقق شود.
پنج تا ۶ درصد از مصرف گاز استان سمنان در بخش سی‌ان‌جی است.
در فصل‌های گرم سال ۱۰ درصد از مصرف گاز استان در بخش خانگی است که در فصل‌های سرد تا ۲۰ الی۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

برخورداری نقاط شهری استان سمنان از گاز طبیعی ۱۰۰ و نقاط روستایی بالای ۹۰ درصد است.