سرما در راه است/ وزش شدید باد در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که دمای هوای اکثر نقاط استان سمنان در روزهای آتی کاهش محسوسی خواهد یافت تا جایی که کمینه دمای هوا در شهرستان‌هایی مانند شاهرود و میامی به پنج تا شش درجه زیر صفر نیز خواهد رسید.

موج جدید کاهش دما در سطح استان سمنان به همراه وزش باد شدید همراه خواهد به طوری که پیش بینی هواشناسی برای وضعیت هوای سمنان طی فردا و پس فردا یعنی بازه زمانی پنج شنبه و جمعه کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید خواهد بود.

باد شدید در دامغان و شاهرود

دمای هوای سمنان هم اکنون شش درجه بالای صفر است و آسمان صاف گزارش می‌شود اما پدیده غالب جوی این شهرستان وزش باد شدید از فردا است. برای مرکز استان افت شدید دما نیز پیش بینی می‌شود به نحوی که بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای فردا هفت درجه بالای صفر و چهار درجه زیر صفر پیش بینی می‌شود که نسبت به روزهای اخیر، به مراتب کاهش دمای محسوس را شاهد هستیم.

در شاهرود کاهش دما بیشتر نیز پیش بینی می‌شود بیشینه و کمینه دمای هوای امروز این شهرستان ده درجه بالای صفر و صفر است اما در روزهای آتی به پنج درجه بالای صفر و چهار درجه زیر صفر کاهش خواهد یافت برای این بزرگترین شهرستان دیار قومس نیز آسمانی کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

دامغانی‌ها باید انتظار بادهای شدید را از فردا به مدت دو روز داشته باشند. تند باد به این شهرستان تاریخی و زیبا خواهد آمد و ابرناکی هوا و کاهش دما پدیده‌های غالب جوی خواهند بود بیشینه و کمینه دمای هوای دیار صد دروازه برای امروز ۱۳ درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر است اما برای روز جمعه بیشینه و کمینه دمای هوا به پنج درجه بالای صفر و پنج درجه زیر صفر تغییر خواهد کرد که نشان از بروز سرمای شدید در این شهرستان دارد.

گرمسار هم سرد می‌شود

میامی را باید به دو قسمت تقسیم کرد بخش کالپوش که از هم اکنون میزبان ابرهای بارشی و برودت هوا است اما مرکز شهرستان از فردا شاهد کم شدن دمای هوا و وزش باد خواهد بود. دمای هوا در میامی برای این آخر هفته کاهش محسوس خواهد یافت.

شرایط در غرب استان سمنان نیز مشابه است با این تفاوت که موج سرما و وزش باد زودتر به این نواحی رسیده و از همین امروز و فردا، بر شهرستان گرمسار حاکم می‌شود. هم اکنون دمای هوا در این شهرستان غرب نشین و صنعتی دو درجه بالای صفر است و پیش بینی هواشناسی برای این شهرستان آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید به خصوص در روز پنج شنبه خواهد بود.

در مجموع باید گفت آسمان استان سمنان فعلاً با پدیده خاص جوی روبرو نخواهد شد اما از فردا کم کم بر میزان ابرها افزوده و شاهد وزش شدید باد در این استان خواهیم بود کاهش محسوس دما به میزان سه الی شش درجه از فردا در اغلب شهرستان‌های استان رخ خواهد داد.