فیلم آموزش سرگذشت دانه علوم دوم ابتدایی، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده شده است.

تاریخ پخش:۴ فروردین ۹۹
موضوع ویدئو: آموزش در مورد سرگذشت یک دانه
شبکه پخش ویدئو: شبکه آموزش
مدرس: خانم توکلی
زمان ویدئو: ۲۷:۱۷

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو آموزش های پایه دوم دبستان