سمنان به تولیدکننده برق تبدیل شد

‌امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران استان سمنان به تولیدکننده برق تبدیل شده و امروز با فراگیر شدن روحیه خودباوری در کشور تمامی تأسیسات برق ‌توسط متخصصان داخلی، تولید و احداث می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان، خودکفایی در صنعت برق را از دستاوردهای مهم و ارزشمند انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تأسیسات پست‌ها و خطوط انتقال برق، توسط متخصصان خارجی احداث و سرویس و نگهداری می‌شد و نیروهای فنی داخلی، حق هیچ دخالتی را در این زمینه نداشتند؛ اما امروز به برکت جمهوری اسلامی و فراگیر شدن روحیه خودباوری در کشور تمامی تأسیسات برق کشور توسط متخصصان داخلی، تولید و احداث می‌شود.
سید علی‌اکبر صباغ با مقایسه توسعه خطوط و پست‌های فوق توزیع در استان سمنان، قبل و بعد از انقلاب اسلامی عنوان کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها ۱۰۰ کیلومتر خط ۶۳ کیلوولت و ۲ ایستگاه پست ۶۳ کیلوولت با ظرفیت ۶۰ مگاوات آمپر در استان سمنان وجود داشت؛ درحالی‌که امروز این ظرفیت با توسعه‌ای خیره‌کننده به بیش از ۲ هزار کیلومتر مدار خطوط ۶۳، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت و ۴۰ ایستگاه پست ۶۳، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت با ظرفیت بیش از چهار هزار مگاوات آمپر رسیده است.
وی با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران استان سمنان به تولیدکننده برق تبدیل شده است اضافه کرد: وجود ۲ نیروگاه سیکل ترکیبی در شهرهای سمنان و شاهرود، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی در استان سمنان است؛ چراکه تولید انرژی الکتریکی و وجود خطوط انتقال فوق توزیع، استان سمنان را به یکی از شاهراه‌های مهم تبادل برق در کشور تبدیل نموده است.
مدیرعامل شرکت برق سمنان با اشاره به اینکه امروز بیشترین سهم مصرف برق در استان سمنان مربوط به حوزه تولید است افزود: امروز صرف بیش از ۷۰ درصد برق مصرفی استان سمنان در بخش تولید و کشاورزی صرف می‌شود و تلفات بخش فوق توزیع برق در این استان نیز به کمتر از ۲ یعنی در سطح استانداردهای جهانی کاهش‌یافته است و این مهم یکی از شاخصه‌های مهم توسعه صنعت برق در استان سمنان است.