سه شهرستان استان سمنان به رنگ آبی کرونایی درآمد

وضعیت شهرستان‌های استان سمنان در تازه‌ترین اعلام رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سه تغییر اعلام شد و سه شهر استان سمنان به رنگ آبی درآمد.

به‌ گزارش شامگاه جمعه ۱۶ اردیبهشت ایرنا، در تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان سمنان، شهرستان‌های سرخه، آرادان، میامی، مهدیشهر و گرمسار زرد و شهرستان های شاهرود، دامغان و سمنان آبی کرونایی شدند.

هیچ شهرستانی از استان سمنان اکنون وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی ندارد.

بر اساس آخرین به روزرسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور همچنان صفر است. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۳ به چهار شهر کاهش یافت.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۲۱ به ۳۱۹ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۹۴ به ۱۲۵ شهر افزایش یافت.