سید اشرف جهانگیر سمنانی

یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته و عرفانی نامدار این منطقه سید اشرف جهانگیر سمنانی معروف به عارفی جهانگرد است.
این عارف و دانشمند که برای بسیاری از همشهری‌ها و حتی برای ایرانیان غیر آشناست اهل این دیار و سمنانی بوده است.
وی در سال۶۸۸ هجری‌قمری در سمنان متولد شده است. خاندان وی در این منطقه به آل‌سمنان معروف بوده و سلطنت داشتند.
نام پدرش محمد ابراهیم حاکم منطقه و مادرش خدیجه بیگم دختر خواجه احمد یسوی بوده است.
سید اشرف‌الدین در سن هفت سالگی قرآن مجید را حفظ کرده و در چهارده سالگی تحصیلات خود را به پایان رساند و در تمام عراق و ایران شهرت کسب کرد. نام پدرش محمدابراهیم حاکم منطقه بوده و پس از وفات پدرش، حکومت سمنان را بر عهده گرفت.
داستان‌های بسیاری از عدل و انصاف وی در زمان حکومتش نقل شده است.

او در زمان حکومت خود هیچگاه از ادای فرایض و واجبات و سنن و نوافل سر برنتافت. از کودکی به سلوک و عرفان و معنویت گرایش داشت. به واسطه خوابی که می بیند توسط حضرت خضر مامور می شود که به هندوستان برود و با کسب اجازه مادرش به هند رهسپار می شود.

او ۱۲۰ سال عمر کرده است وی در روح آباد باغی بنا کرده بود که پس از مرگش همانجا دفن شد.
در روز وفات او، بسیاری از عرفای آن زمان در منطقه هند و پاکستان حاضر بودند از جمله شیخ نورالعین، شیخ نجم الدین اصفهانی، خواجه ابوالمکارم، شیخ احمد ابوالوفا خوارزمی و بسیاری از دانشمندان دیگر .
وی دارای تالیفات و تصنیفات متعددی در علم حکمت و عرفان کلام است که برخی از آثار وی عبارتند از :

  • بشارت المریدین در تصوف
  • سلوه‌العاشقین
  • سکینه‌المشتاقین
  • رساله ارشادالاخوان
  • لطایف اشرفی و مکتوب