سید مسعود سیادتی رئیس شورای شهر سمنان شد/ عباس آل بویه نایب رئیس

سمنان – با آغاز به کار شورای پنجم در سمنان و در نشست تودیع و معارفه اعضای جدید، سید مسعود سیادتی به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز کاری شورای شهر پنجم در سمنان صبح چهارشنبه در حالی آغاز شد که سید مسعود سیادتی و مجید نظری کاندیدای ریاست شورا شدند.

سید مسعود سیادتی با کسب پنج رای از هفت رای ماخوذه به عنوان رئیس شورا و عباس آلبویه با کسب شش رای از هفت رای ماخوذه نایب رییس شورای اسلامی شهر سمنان انتخاب شدند.

عباس آلبویه با شش رای و محمد همتی نیز با شش رای به ترتیب به عنوان نایب رییس و منشی شورای شهر سمنان انتخاب شدند.

درپنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سمنان ۷۷.۴۹درصد مشارکت آقایان و ۲۳.۵۰درصد زنان مشارکت داشتند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان