شتاب‌گیری اجرای طرح‌ های اقتصادی استان سمنان

 تلاش برای تکمیل طرح‌های مهم اقتصادی مانند بیمارستان سوانح سوختگی و مرکز درمان سرطان، پل روگذر شهرک صنعتی، طرح آبرسانی به گرمسار و آرادان، ایجاد قطب دامپروری مهدیشهر و قرارداد تولید ۲هزار دستگاه اتوبوس در سمنان از جمله طرح‌های مهم اقتصادی دولت سیزدهم برای روشنای افق‌های توسعه در استان سمنان است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، تکمیل طرح‌های اقتصادی و عام‌المنفعه موجب ارتقای سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و نشاط آفرینی می‌شود که در استان سمنان این رویه مورد توجه است.

سمنان که به دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می‌شود. این خطه از جانب شمال به استان‌های خراسان شمالی، گلستان و مازندران، از جنوب به استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان، از شرق به استان خراسان رضوی و از غرب به استان‌های تهران و قم محدود است؛ بر این پایه و به دلیل موقعیت جغرافیایی همجواری با پایتخت و هفت استان مهم کشور، این استان از اهمیت زیادی برخوردار است.

بر پایه آخرین گزارش‌ها، ۱۷ درصد سهم اشتغال استان سمنان مربوط به بخش کشاورزی است و بخش صنعت و معدن ٣٧ درصد از اشتغال استان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است؛ بقیه سهم اشتغال این استان در بخش خدمات است.