شروع سال تحصیلی از ۱۵ شهریور ماه

با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش جلسه مدیران ابتدایی شهرستان سمنان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان سمنان، نشست تخصصی مدیرا ن مدارس ابتدایی با حضور خانم حدادی معاون آموزش ابتدایی اداره کل، یحیایی سرپرست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان، مغنیان معاون آموزرش ابتدایی سمنان، کارشناسان مربوطه و حضور مدیران مدارس ابتدایی با محوریت شروع سال تحصیلی برگزار گردید.

در این نشست حدادی ضمن تشکر و قدر دانی و از زحمات معلمان در دوران شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و آموزش از طریق شاد گفت:

مهم ترین موضوعات در برنامه ویژه مدرسه بوم می باشد که با اعتماد به مدارس و نگاه ویژه بخشی از زمان رسمی مدرسه در خصوص سلامت( رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا) برنامه ریزی و اجرا گردد.

در ادامه مغنیان معاون آموزش ابتدایی شهرستان سمنان از تلاش بی وقفه و شبانه روزی معلمان در شاد قدر دانی نمود و اظهار داشت :

سال تحصیلی آینده از ۱۵ شهریور آغاز خواهد شد و در صورت زرد بودن وضعیت مدارس بازگشایی خواهند شد.

وی همچنین در خصوص آمادگی و آماده سازی معلمان برای تدریس در شاد و کلاس درس، آشنایی معلمان با دانش آموزان و تحویل کتب درسی مطالبی را ایراد نمود.

مغنیان افزود : تمام تصمیمات در اختیار شورای مدرسه خواهد بود ( در حدود اختیارات قانونی ) و همه ی مدارس لزوما نباید به یک شیوه عمل نمایند و اصل مدرسه محوری باید سرلوحه تصمیمات باشد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان