شهروندان سمنانی در خانه‌تکانی به مصرف آب توجه کنند

محمد طاهری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با اشاره به مشکل کم آبی و کاهش بارندگی در استان گفت: شهروندان در سنت خانه تکانی نوروز مدیریت مصرف آب را مورد توجه قرار دهند.

محمد طاهری روز سه شنبه به رسانه ها ابراز داشت: استان سمنان به دلیل قرارگیری در منطقه خشک و نیمه خشک و کاهش بارندگی، با کم آبی و تنش آب مواجه است و مدیریت مصرف آب در خانه تکانی عید نقشی مهم در حفظ منابع آبی دارد.

استان سمنان در تامین آب آشامیدنی گاهی با مشکلات زیادی مواجه است که در مواردی به دلیل افت شدید منابع آبی، به ناچار چاه‌های آب تا عمق زیاد و با هزینه های بالا برای تامین آب آشامیدنی استان کف شکنی و یا حفاری شدند و این شرایط ضرورت مدیرت مصرف آب را دوچندان می‌کند.

یکی از راههای اساسی و مهم برای برون رفت از مشکل تامین آب آشامیدنی، مصرف بهینه و مدیریت مصرف از سوی مشترکان شهری و روستاهایی استان سمنان است.

شرکت آب و فاضلاب استان اقدامات زیربنائی و لازم را برای جلوگیری از چالش جدی کم آبی در سمنان در برنامه کاری خود دارد، اما اکنون صرفه جویی و مدیریت مصرف بهینه آب باید در همه بخش های استان در اولویت امور قرار گیرد.

آمارها نشان می دهد هر ساله و با توجه به اهتمام مردم برای انجام شست و شوهای آخر سال، میزان مصرف آب به طور چشمگیری افزایش می یابد؛ بر همین اساس به مردم توصیه می شود از روش هایی برای شست و شوها استفاده کنند که کمترین میزان مصرف آب را به خود اختصاص دهد.

مدیریت مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف و مصرف صحیح و بهینه آب به جای اسراف و مصرف نادرست باید در جامعه فرهنگسازی شود.

مردم برای شست و شوی فرش های خود از شستن آنها در منازل به شدت پرهیز کنند و این نوع شست و شوها را به شرکت های فعال در این بخش واگذارند زیرا آنها از روش هایی استفاده می کنند که میزان مصرف آب کمتری دارد.

به گزارش ایرنا، شرکت آب و فاضلاب استان سمنان دارای سه‌هزار و ۵۲۰ مشترک صنعتی و تولیدی و ۲۶۴ هزار و ۳۷۷ مشترک خانگی است. در استان سمنان حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب در سال تولید می شود که هفت درصد از آن به مصرف خانگی اختصاص دارد.
۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان سمنان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند.