شیوه جدید عرضه نان در استان اجرایی می‌شود

محمدرضا صادقی سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری سمنان گفت: شیوه جدید عرضه نان از هفته آینده با نصب دستگاه‌های کارتخوان مربوطه در نانوایی‌های استان سمنان اجرایی می‌شود.
طرح جدید عرضه نان به صورت متمرکز برای نخستین بار در استان زنجان اجرایی شد و با تصمیم دولت استان سمنان به عنوان دومین استان این طرح را اجرا می‌کند.

اکنون در حال پالایش آمار و موقعیت سنجی هستیم و پس از آن دستگاه‌های کارتخوان خریداری شده نصب خواهد شد.

تا ۲ ماه آینده این دستگاه‌ها در سراسر استان نصب می‌شوند.

مجموعه‌ دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی اجرای این طرح از جمله بانک عامل، مخابرات و اتحادیه نانوایان باید همکاری لازم را داشته باشند تا تجربه و کارنامه خوبی در این زمینه رقم بخورد.

به گفته وی، در اجرای این طرح قیمت نان تغییری ندارد و تنها یارانه آرد به طور مستقیم به نان اختصاص می‌یابد.

مردم با قیمت قبل همچون گذشته نان مورد نیاز خود را خریداری می‌ کنند و تنها اتفاق جدید این است که آرد با قیمت واقعی در اختیار نانوا قرار می‌گیرد و به ازای هر نانی که فروخته می‌شود، هزینه اخذ شده نان به قیمت واقعی از طریق سیستم دولتی به حساب نانوا واریز می‌شود.