ضدعفونی کننده قوی برای تمیز کردن صفحه کلید رایانه‌

به گزارش بهداشت نیوز: ظهور رایانه در دنیای پزشکی می‌تواند عاملی برای انتقال میکروارگانیسم‌های به شدت بیماری‌زا به بیماران باشد. صفحه کلید رایانه‌های آلوده به عنوان یک منبع انتقال باکتریایی بین مسئولین مراکز بهداشتی درمانی و بیماران است. محققان در پژوهشی با عنوان “اثر اتانول بر آلودگی باکتریایی صفحه کلید رایانه” این موضوع را در دو مرکز پزشکی سمنان بررسی کردند.

در این پژوهش که توسط محسن طبسی و امیرحسام نعمتی از انستیتو پاستور ایران، سید علیرضا جوادی‌نیا از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رضا عزیزیان از آزمایشگاه تشخیص طبی مسعود، مسعود حمیدی از مرکز تحقیقات زیست‌فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و میثم بهزادی‌فر از دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شده آمده است: “بیماران باکتری‌های بیماری‌زای مهم را به محیط اطراف خود منتشر می‌کنند. این ارگانیسم‌ها می‌توانند از محیط به دست پرسنل درمانی از کارکنان به بیماران منتقل شود. میکروارگانیسم‌های آلوده‌کننده اتاق‌ها و تجهیزات بیمارستانی به رغم ضدعفونی کردن به مدت طولانی در محیط پایدار می‌مانند. الکل به عنوان یک ضدعفونی‌کننده مناسب به دلیل کمترین خاصیت تحریک‌کنندگی بدن و قابلیت بکارگیری برای سطوح سخت وسایل پزشکی و پوست بدن توصیه شده است”.

نویسندگان این مقاله می‌گویند: “این مطالعه برای نخستین بار در شهر سمنان انجام شده و هدف از آن تعیین آلودگی باکتریایی صفحه کلید رایانه‌های بخش‌های مختلف بیمارستان امیرالمومنین و فاطمیه شهر سمنان و همچنین ارزیابی اثربخشی اتانول بر این آلودگی‌ها است”.

در بخش دیگری از این پژوهش آمده است: “در این مطالعه ۴۸ نمونه از ۲۴ صفحه کلید رایانه‌های موجود در بخش‌های مختلف بستری اتاق عمل دو بخش پاراکلینیکی شامل بخش‌های آنژیوگرافی و آزمایشگاه درمانگاه و بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های امیرالمومنین و فاطمیه سمنان پیش و پس از ضدعفونی با اتانول ۷۰ درصد با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای تهیه شد، به طوری که ابتدا هر بخش از بیمارستان به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد و از روی لیست صفحه کلیدهای موجود در بخش‌های منتخب به صورت تصادفی سیستماتیک نمونه‌های مورد نیاز انتخاب شد.

طبسی و همکارانش می‌گویند: “در مرحله پیش از استفاده از اتانول در تمام نمونه‌های تهیه شده از صفحه کلید رایانه‌های موجود در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های فاطمیه و امیرالمومنین آلودگی میکروبی وجود داشت، فقط یکی از ۲۴ صفحه کلید دارای یک گونه باکتری بود و از بقیه نمونه‌ها بیش از یک گونه باکتری جدا شد”.

بر اساس آنچه در این مقاله آمده، باکتری‌های سطح صفحه کلید رایانه‌ها در تمامی بخش‌های هر دو مرکز پزشکی پس از استفاده از اتانول به طور چشمگیری کاهش یافته است، به نحوی که در ۶ بخش مختلف از هر دو بیمارستان پس از گندزدایی هیچ موردی از رشد باکتری مشاهده نشد. فراوانی تنوع گونه بر روی صفحه کلید رایانه‌ها تحت مطالعه پس از استفاده از ماده گندزدا از ۱۲ گونه به هشت گونه باکتریایی کاهش یافته است.

محققان در بخش پایانی این مقاله می‌گویند: “بر اساس داده‌های بدست آمده از این بررسی همانند مطالعات انجام شده در سایر نقاط جهان، صفحه کلید رایانه‌ها منبعی از آلودگی باکتریایی بوده که می‌توانند در انتقال و ظهور عفونت‌های بیمارستانی نقش داشته باشند؛ بنابراین باید روزانه با عوامل ضد عفونی کننده مثل اتانول تمیز شوند و یا از کاورهای پلاستیکی برای آنها استفاده شود. دست‌ها نیز باید بعد از استفاده از صفحه کلید رایانه‌ها و قبل از تماس با بیماران به طور صحیح شسته شود تا از گسترش عفونت‌های بیمارستانی پیشگیری شود. مطالعه حاضر نشان داد که ضد عفونی‌کننده‌های مرسوم همانند اتانول می‌توانند در حذف پاتوژن‌ها از صفحه کلید رایانه‌ها بسیار موثر باشند”.

نتایج این پژوهش در هفتادوپنجمین شماره بیست و یکمین سال فصلنامه “بیماری‌های عفونی و گرمسیری” منتشر شده است.