طرح نظارت نوروزی بر جایگاه های سوخت استان سمنان آغاز شد

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود گفت: طرح نظارت نوروزی بر جایگاه های سوخت استان سمنان با هدف تامین رفاه گردشگران و مسافران نورزی در تعطیلات عید اجرا می شود.

به گزارش مرآت؛ سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود در گفتگو با خبرنگار نسل شاهوار از نظارت نوروزی در همه جایگاه های سوخت استان سمنان خبر داد و گفت: در این طرح که ویژه ایام نوروز برگزار می شود کارشناسان این شرکت کیفیت و کمیت عرضه سوخت در تمام جایگاه های سوخت استان سمنان را بررسی می کنند.

وی اظهار کرد: عمده وظایف این کارشناسان کنترل کمی تلمبه های عرضه فراورده های نفتی در جایگاه سوخت استان است.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود افزود: کنترل کیفی فراورده های قابل عرضه در جایگاه های سوخت، بازید از تاسیسات گاز مایع و آمادگی کارکنان و بازدید از اماکن خدمات رفاهی جایگاه ها از دیگر وظایف کارشناسان طرح نظارت نورزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در استان سمنان است.

رجب پور با بیان اینکه ۷ تیم کارشناسی در این طرح مشارکت خواهند داشت بیان کرد: طرح نظارت نوروزی بر جایگاه های سوخت استان سمنان با هدف تامین رفاه گردشگران و مسافران نورزی در تعطیلات عید اجرا می شود و تا ۱۵ فروردین سال ۹۶ ادامه دارد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان