عرضه محصولات کشاورزی محلی در سمنان/گزارش تصویری

ایرنا -سمنان -سمنان یکی از بهترین ومعطرترین گوجه ،بادمجان ،خیار و سبزی را تولید می کند.

عرضه محصولات کشاورزی محلی در سمنان /عکاس:علی اکبر بندری

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان