عملکرد استان سمنان در سرشماری حضوری به ۸۱ درصد رسید

سمنان- ایرنا- دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ استان سمنان گفت: عملکرد استان در سرشماری حضوری تا ساعت هفت صبح دوشنبه بیست و چهارم آبان، ۸۱ درصد است.

رضا عبدالله زاده روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: درصد عملکرد استان سمنان در اجرای مرحله حضوری ثبت نام در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۸۱ درصد است و طبق تعریف مرکز آمار، درصد عملکرد بر اساس تعداد کل خانوارهای فهرست شده منهای خانوارهای غایب، تقسیم بر برآورد تعداد خانوار ۹۵ حساب می شود.
وی افزود: دامغان با پیشرفت کار ۹۶ درصد، سرخه با ۹۴ درصد، گرمسار با ۹۳ درصد رتبه های اول تا سوم درصد پیشرفت کار در سرشماری حضوری استان را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: میامی با پیشرفت کار ۹۱ درصد، مهدیشهر با ۷۷ درصد، شاهرود با ۷۳ درصد، سمنان با ۷۳ درصد و آرادان با ۷۲ درصد پیشرفت کار، در رتبه های بعدی قرار دارند.
دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ استان سمنان گفت: درصد عملکرد مورد انتظار تا پایان روز بیست و پنجم سرشماری ۸۳ درصد است که سمنان، مهدیشهر، شاهرود و آرادان به این درصد دست نیافته اند.
وی افزود: شهرستان سمنان با ۲۲ درصد، بیشترین آمار خانوارهای غایب در بین شهرستان های استان سمنان را دارد و انتظار می رود شهروندان غایب با مراجعه به سامانه https://www.sarshomari95.ir اطلاعات خود را تکمیل کنند.
وی گفت: از آغاز مرحله حضوری ثبت نام در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ تا روز دوشنبه بیست و چهارم آبان، آمارگیران به ۱۹۸ هزار خانوار استان سمنان مراجعه کرده اند که ۲۳ هزار خانوار از این تعداد غایب بودند.
دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ استان سمنان با بیان این که حدود ۱۴ درصد از خانوارهای استان در زمان مراجعه ماموران سرشماری غایب بودند، گفت: در خانه های خانوارهای غایب، برگه ای حاوی کد آماری و کد غایب همراه با شماره تماس مورد نیاز قرار داده می شود و این خانوارها می توانند به سامانه سرشماری مراجعه و اطلاعات خود را تکمیل کنند.
عبدالله زاده بیان داشت: حدود ۶۰ درصد از خانوارهای استان سمنان در زمان مراجعه ماموران کد آماری مبنی بر تکمیل اطلاعات در سامانه سرشماری در زمان ثبت نام اینترنتی ارایه کردند.
وی خاطرنشان کرد: خانواده ها باید دقت داشته باشند، آمارگیران واقعی لباس های یک شکل دارند و نشانه سرشماری بر جلیقه ویژه آن ها نقش بسته است و کارت شناسایی آن ها در سمت چپ لباس شان متصل است که امضای فرماندار همان شهرستان را دارد.
دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ استان سمنان گفت: ۲۱۸ نفر در استان به عنوان آمارگیر سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اطلاعات شهروندان را ثبت می کنند و همکاری مردم با این افراد زمینه ساز آبادانی استان است.
سرشماری حضوری از بیست و هشتم مهر۹۵ آغاز شده و تا بیست و هشتم آبان ادامه دارد.
۵۴۰ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت استان سمنان، شامل ۱۷۳ هزار و۵۰۰ خانوار به صورت اینترنتی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ ثبت نام کرده اند که معادل ۸۰ درصد پوشش خانوار ثبت نامی است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان