فراخوان طراحی و ساخت المان های شهری ویژه نوروز ۱۳۹۶

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان در نظر دارد به منظور آماده سازی و زیبا سازی میدان ها و معابر شهر برای استقبال

از سال جدید و بهار، نسبت به طراحی و ساخت نمادهای (المان ها) ویژه نوروز با مشارکت هنرمندان بومی سمنان اقدام نماید.

لذا از هنرمندان ارجمند شهر دعوت می نماید براساس موارد ذیل، طرح ها و ایده های خود را ارائه فرمایند.

-۱ طرح ها می بایست در برگیرنده یکی از مفاهیم زیر باشد:

زیارت و معرفت امام رضاعلیه السلام – مقام مادر – شهدای آتش نشان – آثار سنتی، فرهنگ و تاریخ سمنان – آئین های سنتی

– شادی و نشاط در ایام نوروز – عید و کودکان – ویژگی های بهار – شهر زیبای من، سمنان

به همراه چند سطر مشخصات A -2 هنرمندان آثار خود را باید به صورت سه بعدی طراحی و با چاپ رنگ ی، در قطع ۳

مفهومی اجرایی طرح، ابعاد، جنس و مکان پیشنهادی نصب با برآورد هزینه تمام شده تحویل دهند.

-۳ ارائه دهنده طرح، الزاماً باید توانایی اجرا، ساخت و نصب ا لمان در مکان تعیین شده از سوی سازمان را داشته باشد.

-۴ رعایت کلیه قوانین مربوط به حق طراحی اثر و پاسخگویی به کلیه عواقب قانونی آن بر عهده ارائه دهنده اثر می باشد.

-۵ این فراخوان مختص هنرمندان بومی شهر سمنان می باشد، لذا هنرمندان ساکن شهر سمنان که فارغ التحصیل رشته های

مرتبط هنری بوده و از سابقه و توانایی اجرای آثار هنری برخوردار هستند، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

-۶ از هر هنرمند فقط ۳ طرح و ایده در مرحله اولیه پذیرفته شده و تنها برای اجرای ۱ طرح با وی قرارداد منعقد خواهد شد.

۹۵ بوده /۱۲/ -۷ آخرین مهلت تحویل طرح ها به مدیریت فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی، پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱

و بدیهی است طرح هایی که بعد از موعد مقرر و یا خارج از چارچوب داده شده ارائه گردند، پذیرفته نخواهد شد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان