فراخوان مردم سمنان به صرفه جویی در مصرف آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان ، مردم سمنان را به صرفه جویی در مصرف آب برای پیشگیری از قطعی و افت فشار آب در مناطق مختلف این شهر فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد طاهری گفت : ذخیره آب در شهرها از بارش برف تامین می شود و پارسال بارش، برف در سمنان خوب نبود بنابراین ذخیره آب در قنات گل رودبار و چشمه روزیه که تامین کننده آب در شهر سمنان است ، کاهش یافته است .

وی افزود: بر اساس بررسی کارشناسان ، ظرفیت آب قنات گل رودبار از ۱۶۵ متر مکعب در ثانیه پارسال ، به ۱۰۶ متر مکعب در ثانیه و ظرفیت چشمه روزیه از ۴۴۰ متر مکعب در ثانیه به ۲۷۰ متر مکعب در ثانیه رسیده است .

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان گفت : با اینکه از حدکثر توان چاه ها و منابع آب برای تامین آب در شهر سمنان استفاده می شود ولی در برخی مناطق افت فشار یا قطعی آب بویژه در ساعات بعد از افطار تا سحر داریم .

طاهری از مردم خواست برای تامین آب مورد نیاز سایر همشهریان صرفه جویی و مدیریت مصرف آب داشته باشند.