فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در سمنان ضروری است

سمنان- ایرنا – استاندار سمنان کمبود آب و خشکسالی در کشور را بسیار جدی دانست و گفت: فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در این استان اعم از روستایی و شهری بسیار ضروری است.
به گزارش ایرنا، سید شهاب‌الدین چاوشی روز شنبه در دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان در سالن غدیر افزود: موضوع کمبود منابع آبی با توجه به خشکسالی‌های سال‌های اخیر و ادامه روند کاهش نزولات جوی در تمام کشور و به خصوص استان مشهود بوده، اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه در جلوگیری از کاهش منابع آبی و اطلاع رسانی در زمینه عدم مصرف بی رویه توسط افراد الزامی است.
وی بیان‌کرد: تامین آب و غذا ۲ مساله مهم و راهبردی در کشور است و در صورت عدم تامین آن ، شرایط امنیتی در جامعه ایجاد می‌شود.
وی تاکید‌کرد: باید با مدیریت درست و اصولی با شرایط فعلی حاکم در منابع آب کنار آمد.
وی تصریح‌کرد: دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به این مهم دارد و هیات وزیران در مصوبه ای در ۹ بند به این موضوع پرداخته است.
چاوشی خاطرنشان‌کرد: دستگاه های اجرایی راهکارهای موثر را زمینه مصرف بهینه منابع آب در استان ارایه کنند و در این امر از صاحبنظران و استادان دانشگاه که صاحب فکر و راهکارهای علمی هستند، کمک بگیرند.
استاندار سمنان اضافه‌کرد: جلسات حفاظت از منابع آب استان هر ۲ هفته، یکبار برگزار و تدابیر قابل قبول در آن اتخاذ شود.
چاوشی بر نهادینه سازی در مصرف بهینه آب در تمامی حوزه های استان تاکید و تصریح کرد: بخش کشاورزی که بیشترین سهم آب استان را به خود اختصاص داده باید با اعمال روش‌هایی نوین منجر به کاهش مصرف آب شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان به نتایج بارندگی بر روی اطلاعات بارندگی از ایستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: نتایج بارندگی بر روی اطلاعات بارندگی از ایستگاه‌ها تا نهم خرداد ماه سال آبی ۹۶-۹۷ بیانگر ۱۲ درصد کاهش بارندگی نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته و ۲۲ درصد کاهش نسبت به میانگین دراز مدت می‌باشد که نشان از وضعیت بد بارش در شروع سال جدید می‌باشد.
ایرج‌حیدریان بیان داشت: بر اساس محاسبات انجام شده میانگین وزنی بارش تا پایان نهم خرداد ماه۹۷، ۸۵ میلی متر بود که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته ۹۶٫۱ و میانگین درازمدت ۱۰۹٫۶ میلی متر بوده است.
به گفته وی تغییرات کیفیت آب، کاهش دبی آب منابع زیرزمینی، کمبود اعتبارات عمرانی و تامین آب از سایر منابع و حوزه های خارج انسانی از جمله چالش های تامین آب آشامیدنی با توجه به خشکسالی های اخیر است.
وی ادامه داد: روش های نوین تصفیه آب، مدیریت مصرف، اختصاص اعتبار مناسب و به موقع برای اجرای تامین و تقاضای آب و پیگیری اجرای طرح‌های بزرگ تامین آب از جمله راهکارهای مقابله با چالش های تامین منابع آب آشامیدنی در استان است.
حیدریان با اشاره به آبدهی فضاهای سبز شهری هنگام ظهر و اوج گرما که موجب هدر رفت و تبخیر آب می‌شود، تاکید کرد: مدیریت در حوزه شهری باید به گونه‌ای باشد که مصرف اصولی منابع آب در دستور کار مدیران باشد.
به گزارش ایرنا، از مجموع ۴۱۰ میلیارد مترمکعب نزولات جوی در کشور ۲۸۰ میلیارد مترمکعب تبخیر می‌شود و ۱۳۵ میلیارد مترمکعب به صورت پتانسیل تجدیدپذیر باقی می‌ماند.
با وجود ارایه آمارهای متفاوت، ‌سالا‌نه در کشور ۹۵ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود که ۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی، هشت درصد در بخش آشامیدنی، ۲ درصد صنعت و بخش عمومی و پارک‌ها و فضای سبز مصرف می‌شود.
کشاورزی دانش محور، یکصد سال اخیر وارد ایران شد و در این مدت برنامه ریزان بحش های ذیربط نتوانسته اند برای توسعه پایدار و نیازهای کشاورزی در ابعاد مختلف از جمله مصرف آب، تدابیر علمی و عملی اتخاذ کنند و همه راهبردهای امور همچنان با آزمون و خطا پیش می رود.
متوسط سطح افت آب در ۲۰ سال اخیر در کشور ۵۰ سانتی‌متر بود که این میزان در استان سمنان، ۶۷ سانتی متر است.