لزوم مطالعات دقیق‌تر از وضعیت فرونشست زمین در استان سمنان

استاندار سمنان بر انجام مطالعات و بررسی‌های دقیق‌تر از وضعیت بحرانی فرونشست زمین در استان سمنان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا خباز در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان با اشاره به اینکه استان سمنان با بحران کمبود آب و خشکسالی مواجه هست، گفت: فرونشست زمین یکی از پدیده‌های مخرب در اثر خشکسالی و برداشت بی رویه آب های زیززمینی رخ می‌دهد.

وی افزود: این پدیده مخرب، عوارض و مخاطرات زیادی در پی خواهد داشت که یکی از آنها از بین رفتن آبخوان‌های سطح زیرزمینی است که با هیچ سرمایه‌ای نمی توان آنها را به وضعیت قبل بازگرداند. این پدیده مخرب و به عبارتی زلزله خاموش، نتیجه برداشت بی ‌ رویه از آب‌های زیرزمینی و اضافه برداشت‌ها از چاه‌های مجاز و حفر چاه‌های غیرمجاز است.

خباز استان سمنان را از استان‌های برتر و نمونه کشور در بحث حفاظت و احیاء منابع آب زیرزمینی عنوان کرد و گفت: استان سمنان در تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز، هوشمندسازی و نصب کنتور های هوشمند و حجمی و همچنین اجرای طرح تعادل بخشی و حفاظت از منابع آبی، نسبت به سایر استان‌های کشور پیش رو و جلوتر است.

وی اضافه کرد: همان ‌طور که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان گزارش می‌دهند، تقریباً تمامی چاه‌های غیرمجاز در استان سمنان تعیین تکلیف شده است و اکثریت چاه‌های غیرمجاز تعطیل شده است، این در حالی است که در خیلی از استان‌های کشور که به نسبت به استان سمنان، وضعیت بحرانی تری دارند این اقدامات انجام نشده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه همه ما در این بخش، یعنی حل بحران کم آبی و خشکسالی در استان سمنان همدل و همزبان باشیم، تا انشاءالله بتوانیم یک نسخه جدید برای حل این بحران تهیه و تدوین کنیم.

خباز با اشاره به وضعیت فرونشست زمین در دشت‌های استان سمنان تصریح کرد: لازم است مطالعات دقیق‌تر و بررسی‌های کارشناسی‌تری در این حوزه صورت گیرد تا مناطقی که دچار وضعیت بحرانی‌تری هستند شناسایی شوند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان