مامور و متصدی سی تی سی ایستگاه شاهرود مقصر اصلی حادثه قطار در سمنان است

تهران – ایرنا -مسوول کمیته ویژه بررسی حادثه قطار در سمنان گفت: براساس بررسی های انجام شده مقصر اصلی این حادثه مامور و متصدی سی تی سی ایستگاه شاهرود است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اکبر ترکان روز شنبه در جمع خبرنگاران در گزارشی در خصوص حادثه قطار سمنان افزود: در این بررسی چند موضوع مورد توجه قرار گرفت، نخست مقصرین حادثه و همچنین علت بروز چنین حادثه ای چه بوده است.
وی ادامه داد: بررسی همه جوانب این حادثه نشان می دهد که علت وقوع حادثه خارج کردن قطار از حالت کنترل خودکار بوده است و به حالت کنترل دستی گذاشته بودند.
ترکان مشاور رییس جمهوری که از سوی معاون اول رییس جمهوری به عنوان مامور تشکیل کمیته ویژه بررسی حادثه قطار سمنان انتخاب شده است، تصریح کرد: قطار تبریز -مشهد به دلیل خرابی ترمز هشت کیلومتر جلوتر متوقف می شود و زمانی که قطار سمنان – مشهد با اجازه مامور در ایستگاه شاهرود حرکت داده می شود، این حادثه دلخراش به وقوع می پیوندند.
وی یادآور شد: عمدی در این کار وجود نداشته است و خطای حرفه ای صورت گرفته است.
مسوول بررسی حادثه قطار سمنان همچنین گفت: در رسیدگی به این حادثه به منظور مشخص شدن مقصران چهار گروه مامورین قطار تبریز – مشهد ،مامورین قطار سمنان – مشهد، مامورین کنترل ترافیک شاهرود و مامورین سی تی سی مورد بررسی قرار گرفتند.
ترکان افزود: مامورین قطار تبریز – مشهد به موقع نسبت به وقوع حادثه اطلاع رسانی کرده بودند و خرابی ترمز و توقف قطار را اطلاع داده و مشغول رفع اشکال ها بودند.
این خبر درحال تکمیل است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان