مجازات جایگزین حبس۷۶۶ زندانی استان سمنان

محمد جعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: ۷۶۶ نفر از زندانیان استان سمنان از ابتدای امسال تا پایان آذر در راستای اجرای سیاست دستگاه قضایی و بهره بهرداری از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی آزاد شدند.

به گزارش ایرنا، محمد جعفر عبداللهی روز دوشنبه به رسانه ها ابراز داشت: در راستای اجرای سیاست دستگاه قضایی و بهره بهرداری از مجازات های جایگزین حبس هم چنین استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی چون آزادی مشروط ، آزادی تعلیق تعقیب ، آزادی ناشی از اعطای تعلیق اجرای مجازات ، آزادی ناشی از اعمال عفو در کمیسیون عفو و بخشودگی کشور ، مرخصی پایان حبس محکومان با توجه به محاسبه ایام سپری شده و تلاش های ستاد دیه استان و حمایت های مادی خیران این تعداد زندانی آزاد شدند.

مجازات حبس در خصوص جرائمی که با زندانی کردن مجرم باعث کاهش آسیب های اجتماعی است به عنوان یک ضرورت مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود، نظارت بر امور زندان و زندانیان در دستور کار دادگستری کل استان سمنان است و پرونده های زندانی دار از پرونده های مهم در دستگاه قضایی استان به شمار می آید که این تعداد آزادی نتیجه اهمیت به امور زندانیان، موضوع حبس و بهره برداری از ارفاق قانونی است.