محدودیت های جدید کرونایی در استان سمنان آغاز شد

طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت های جدید کرونایی از امروز در استان سمنان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار در استان سمنان در وضعیت قرمز قرار دارند و در این چهار شهرستان دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با ماموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول (در سطح ملی یا استان) نسبت به کاهش حضور تا ۵۰ درصد کارکنان خود اقدام نمایند، مشروط بر آنکه خللی در ارائه خدمات ضروری بوجود نیاید.

کلیه مراکز آموزشی (آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و ..) بطور کامل تعطیل و صرفا کارکنانی که برای حفاظت فیزیکی و حفاظت تاسیسات و سامانه‌های الکترونیکی ضروری باشند، حضور خواهند یافت.

مشاغل گروه‌های ۲، ۳، ۴ به مدت ۲ هفته تعطیل خواهد بود و این مدت در صورت تغییر شرایط با تشخیص وزارت بهداشت قابل تسهیل و تشدیداست.

برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مانند نماز‌های جمعه، مساجد، مراسم مذهبی و مراسم آئینی تعطیل خواهد بود.

ورود خودرو‌های شخصی با پلاک بومی از شهر‌های قرمز به دیگر شهر‌های کشور ممنوع است و ورود خودرو‌های شخصی با پلاک غیر بومی به شهر‌های قرمز ممنوع می‌باشد و همچنین تردد خودرو‌های شخصی از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در سطح شهر ممنوع است.

همچنین شهرستان‌های میامی، مهدیشهر، آرادان و سرخه در وضعیت نارنجی قرار دارند و در این شهرستان ها دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با ماموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول (در سطح ملی یا استان) نسبت به کاهش حضور تا یک سوم کارکنان خود اقدام نمایند، مشروط بر آنکه خللی در ارائه خدمات ضروری بوجود نیاید. در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شد.

کلیه مراکز آموزشی (آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و ..) بطور کامل تعطیل و صرفا کارکنانی که برای حفاظت فیزیکی و حفاظت تاسیسات و سامانه‌های الکترونیکی ضروری باشند، حضور خواهند یافت.

مشاغل گروه‌های ۳، ۴ به مدت ۲ هفته تعطیل و در صورت تغییر شرایط با تشخیص وزارت بهداشت قابل تسهیل و تشدید است.

برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مانند نماز‌های جمعه، مساجد، مراسم مذهبی و مراسم آئینی تعطیل است.

ورود خودرو‌های شخصی با پلاک بومی شهر‌های نارنجی به سایر شهر‌ها ممنوع است و ورود خودرو‌های شخصی با پلاک غیر بومی به شهر‌های نارنجی ممنوع می‌باشد.

مشاغل و گروه های شغلی که از اول آذر ماه فعالیت آن ها در شهر های قرمز کشور ممنوع می شود:

لینک های مرتبط:

دور کاری ۵۰ درصدی کارکنان برخی از ادارات استان سمنان
منع تردد کرونایی از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد
به گفته استاندار سمنان محدودیت های جدید برای سلامت جامعه در پیش است

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان