مدرسه تلویزیونی ایران-۷ فروردین ۹۹

ملت هشیار ایران در گذر از گردنه‌های سخت آموخته چگونه تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. تعطیلی مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست. در اجرای دستور رییس جمهور با برنامه ریزی انجام گرفته دانش آموزان با هدایت معلمان دروس را از طریق رسانه ملی و فضای مجازی پیگیری می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه ویژه دانش آموزان تمامی مقاطع از شبکه آموزش و شبکه ۴ به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

متوسطه دوره اول:

🔹ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات فارسی پایه ۷
🔹ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۹
🔹ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس کارو فناوری پایه ۸

🔸برنامه دوره ابتدایی :

🔹ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و نگارش پایه اول.
🔹از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم.
🔹از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم.
🔹ازساعت١٢تا١٢:٣٠ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم.
🔹از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ بازی و ریاضی پایه پنجم.
🔹از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ هدیه های آسمانی پایه ششم.

🔸متوسطه دوم:

🔹ساعت۱۵درس فیزیک پایه ١١تجربی
🔹ساعت١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه۱۱
🔹ساعت۱۶درس هندسه٢ پایه یازدهم
🔹ساعت۱۶:۳۰درس ادبیات فارسی پایه١١
🔹ساعت۱۷ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
🔹ساعت۱۷:۳۰درس عربی،زبان قرآن ٣

🔴 شبکه ۴ سیما:

🔹ساعت۸تا۸:۳۰درس ریاضی و آمار پایه١٠
🔹ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١.
🔹ساعت۹تا٩:٣٠درس تاریخ ٣ پایه١٢.
🔹ساعت۹:۳۰ تا١٠درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه۱۲
🔹ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲
🔹ساعت۱۰:۳۰تا١١درس طراحی٢ پایه١١
🔹ساعت۱۱تا١١:٣٠ متناسب سازی رنگ پایه ١١
🔹ساعت۱۱:۳۰تا١٢ متناسب سازی رنگ پایه١١