مراقبت از روان سالمندان در همه گیری کرونا

با توجه به آسیب پذیری بیشتر سالمندان در برابر بیماری کرونا، توجه به سلامت روان این افراد با اقداماتی همچون ورزش، تغذیه مناسب و حفظ تعاملات اجتماعی با رعایت بهداشت فردی حائز اهمیت است.
افسردگی و اضطراب بر روابط بین فردی نیز تاثیرگذار است و حتی فرد را از نظر جسمی دچار اختلال می‌کند.
اضطراب و افسردگی غیرطبیعی می‌تواند سیستم ایمنی این افراد را دچار اختلال کرده و افراد را مستعد ابتلا به بیماری‌های جسمی کند.

اطرافیان افراد مسن باید بدون ایجاد اضطراب و نگرانی اضافی، رعایت نکات بهداشتی را به آنان تذکر دهند.

ورزش سبک، مستمر و مداوم، تغذیه مناسب و تعاملات اجتماعی با رعایت بهداشت فردی را از جمله مهمترین عوامل کمک به سلامت روان سالمندان است.