مردم سمنان در کمک به نیازمندان ۱۳۰ میلیارد ریال مشارکت کردند

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گفت: مشارکت مردم استان سمنان در سرفصل زکات، اکرام ایتام و محسنین، صدقه و مراکز نیکوکاری در چهار ماهه امسال به ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
محمد قوسی در گفت‌و‌گوبا خبرنگار تسینم در سمنان با اشاره به افزایش اعتماد مردم به کمیته امداد گفت: با وجود هجمه‌های دشمن و با راه‌اندازی کمپینی با عنوان نه به کمیته امداد، کمک‌های مردمی نه تنها کاهش نیافت بلکه با رشد چشمگیری همراه شد.

وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم استان سمنان در دستگیری از نیازمندان در سرفصل‌های زکات، اکرام ایتام، محسنین و صدقه کمیته امداد استان سمنان و مراکز نیکوکاری در چهارماهه سال گذشته هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه امسال با افزایش ۸۲ درصدی به ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه مؤدیان زکات استان سمنان در چهارماهه سال گذشته ۲ میلیارد صد میلیون تومان زکات پرداخت کردند افزود: این میزان در قیاس با مدت مشابه امسال با افزایش ۱۶۳ درصدی به پنج میلیارد ۶۰۰ میلیون تومان رسید.

قوسی از افزایش ۶ درصدی میزان پرداخت صدقات در استان اشاره کرد و گفت: ۹۱ هزار ۱۶۶ مشترک خانگی، چهار هزار ۸۹۷ صندوق بزرگ در معابرو هزار و ۴۴۶ صندوق متوسط در اداره‌ها و اماکن برای جمع‌آوری صدقه در استان سمنان وجود دارد.

وی با تأکید بر تغییر شیوه کمک‌های مردمی از روش‌های سنتی به نوین از طریق سامانه سنا «سامانه نیکوکاری امداد» افزود: پرداخت کمک‌های مردمی و وجوهات نقدی از طریق روش‌های نوین منجر به کاهش هزینه و میزان مراجعه به در منازل برای جمع‌آوری صدقه می‌شود.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان سمنان بیان کرد: مردم استان سمنان می‌توانند وجوه نقدی خود را با شماره‌گیری سامانه آنی پرداخت#۰۲۳*۸۸۷۷*، شماره‌حساب ۰۱۰۲۳۱۸۴۶۳۰۰۹ یا شماره کارت ۶۹۸۴-۹۰۱۷-۶۹۱۹-۶۰۳۷ نزد بانک صادرات پرداخت کنند.