مشکلی از نظر کالاهای اساسی در استان وجود ندارد

سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان گفت: مردم استان سمنان اطمینان داشته باشند از نظر وجود و ذخیره کالاهای اساسی مشکلی در استان وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، سیدمحمدرضا هاشمی روز به رسانه ها ابراز داشت: این اطمینان را به مردم استان سمنان می دهیم از نظر کالای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد.

هدف از اجرای این طرح برقراری عدالت اقتصادی است.

امروز دغدغه ای برای تامین گوشت مرغ نداریم. استان سمنان قطب تولید گوشت مرغ است و از گذشته مشکلی در این زمینه نداشته است.

سمنان برای استانهای همجوار تامین کننده گوشت مرغ بوده و هست و کشتار در روز جمعه در سمنان انجام شد تا گوشت مرغ در بازار به میزان بیش از نیاز موجود باشد.

گوشت مرغ در استان سمنان به قیمت ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود و ۲ هزار تومان از میانگین کشوری ارزان تر است.

دیروز عصر و امروز توزیع مرغ و تخم مرغ طبق روال انجام شد و با فعالیت کارخانه قند در شاهرود، به میزان کافی شکر در استان سمنان وجود دارد.

استاندار سمنان بیان کرد که درباره روغن مسائلی وجود داشت که محموله ای شب گذشته وارد استان شد و از امروز طبق روال توزیع می شود تا مردم مشکلی در این زمینه نداشته باشند.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.