این ویدیو مربوط به مطالعات اجتماعی درس هفدهم پایه چهارم ابتداییاست .
از شبکه آموزش پخش گردیده است.
ویکی سمنان برای شما عزیزان در ایام تعطیلی مدارس ویدیوهای آموزشی را فراهم اورده است که می‌توانید از آنها بهره کافی را ببرید.
مدت زمان این ویدیو ۲۶:۱۱ می‌باشد.

لینک مرتبط:
مشاهده ویدیوهای بیشتر