معتادان و کارتن‌خواب‌ها در زمستان بی‌سرپناه نمانند

سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان گفت: در ایام سرد زمستان در تمامی شهرهای استان، نباید کارتن خواب و معتاد متجاهر بی سرپناه وجود داشته باشد.

سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان ۱۲ دی ۱۴۰۰ در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان،به خبرنگاران ایسنا گفت: ساماندهی و اسکان معتادان متجاهر در استان اقدامی ارزشمند بوده که به صورت حداقلی کاهش سرقت و نگرانی خانواده ها را در پی داشته است؛ این مهم ضرورت دارد تا همچنان در تمامی شهر های استان از غرب تا شرق به صورت جدی و مستمر، پیگیری و اجرایی شود.
وی از فرمانداران‌ شهرستان های هشت گانه این استان خواست: جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را در سطح شهرستان ها به صورت مستمر و با زمانبندی مشخص برگزار کرده و اقدامات زیرساختی برای ساماندهی معتادان متجاهر را در دستور کار قرار دهند.
استفاده از ظرفیت خیرین برای کمک به معتادان متجاهر، می تواند پیشبرد امور در این حوزه را تسریع بخشد که نیاز است به صورت ویژه به این مهم توجه شود.
همچنین لازم است تا نهادهای فرهنگی برای پیشگیری از ابتلای جوانان به مواد مخدر، همواره پای کار بوده و اقدامات مناسب فرهنگی را مَد نظر قرار دهند.
توانایی کسب رتبه اول در حوزه عملکردی از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در کشور وجود داشته و امری قابل دسترس است که باید با تلاش ویژه و جهادی محقق شود.