معرفی کتاب از فرهنگ و گویش‌های کومش

کتاب از فرهنگ و گویش‌های کومش، مجموعه مقالاتی است که به کوشش اسماعیل همتی و توسط نشر سمنگان به چاپ رسیده است. این کتاب که با همکاری انجمن فرهنگ، زبان و ادبیات کومش و معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان به چاپ رسیده است؛ حاوی مقالاتی به قلم نویسندگانی چون پرویز پژوم شریعتی، حمیدرضا نظری، رحیم معماریان، فاطمه حسنی، علیرضا شاه‌حسینی، عبدالمحمد خالصی، محمدحسن جواهری و دیگران نوشته شده است.
این کتاب در شش فصل تدوین شده است که بدین صورت موضوع‌بندی شده است.

فصل اول: گویش‌شناسی
فصل دوم: پژوهش‌های فرهنگی
فصل سوم: مثل‌ها و کنایه‌ها
فصل چهارم: شعرها
فصل پنجم: ترانه‌ها
فصل ششم: داستان‌ها

این کتاب با ۴۱ مقاله در ۳۰۱ صفحه به چاپ رسیده است.