نخستین سرشماری اینترنتی از امروز در سراسر کشور آغاز می شود

رییس مرکز آمار ایران گفت: نخستین سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی از امروز (شنبه ) سوم مهرماه در سراسر کشور آغاز می شود . این شیوه سرشماری تا ۲۴ مهرماه ادامه خواهد داشت.

امید علی پارسا روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد: مردم با مراجعه به سایت www.sarshomari95.ir می توانند اطلاعات خود را وارد کنند .

این مقام مسئول درعین حال گفت : سرشماری حضوری (با مراجعه به منازل مردم ) از ۲۵ مهرماه جاری تا ۲۵ آبان ماه امسال در سراسر کشور انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به ضریب نفوذ اینترنت ۴۵ درصدی در کشور انتظار می رود حدود ۳۵ درصد از خانوارهای کشور، اطلاعات خود را به شکل اینترنتی در اختیار مرکز امار ایران قرار دهند.

سرشماری نفوس و مسکن هر پنج سال یک بار انجام می شود ، سرشماری امسال نیز هشتمین سرشماری به شمار می آید.وی توضیح داد:خانوارهایی که به شکل اینترنتی سرشماری می شوند در پایان سامانه به آنها کدی می دهد ، این کد باید از سوی خانوار نگهداری شود و زمانی که ماموران سرشماری به خانه انها مراجعه کردند با ارایه کد مورد نظر دیگر از آنها سرشماری نمی شود .

یکهزار جایزه ۲۰ میلیون ریالی برای یکهزار نفر

رییس مرکز آمار ایران این موضوع را نیز گفت که به یکهزار نفر از خانوارهایی که به شکل اینترنتی اطلاعات خود را وارد کنند از طریق قرعه جایزه ۱۰میلیون ریالی تخصیص می یاید.وی همچنین از تخصیص یک گیگا بایت اینترنت رایگان برای همه خانوارهایی که در سرشماری اینترنتی شرکت می کنند خبر داد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان