نشست زمین در سمنان

برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و عدم جایگزینی آب برداشت شده، سطح آبخوان زمین افت کرده، فضای بین ذرات خالی از آب می‌شود و به مرور زمان در اثر فشار لایه‌های بالایی خاک و جبران نشدن کمبود ذخیره آب، این فضاهای خالی با ذرات خاک پر می‌شود.

به گزارش ایسنا، این مسئله باعث می‌شود سطح زمین نشست کرده و پدیده مخرب و جبران ناپذیر نشست زمین و فروچاله‌ها به وجود می‌آیند.

به گفته مسوولان آب منطقه‌ای سمنان، فرونشست و شکاف زمین در برخی نقاط استان از ۱۰ – ۱۲ سانتی متر آغاز می‌شود و در برخی نقاط نیز تا حد ۵ متر نیز رسیده است و در حال حاضر میزان متوسط فرونشست در دشت‌های استان سمنان در مناطق مختلف به ۷۰ سانتی‌متر رسیده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان