هشدار نارنجی هواشناسی سمنان و ناسالم‌شدن کیفیت هوا

اداره کل هواشناسی استان سمنان با موضوع ناسالم‌شدن کیفیت هوا و در برخی ساعات خطرناک شدن آن برای سالمندان هشدار نارنجی اعلام کرد.

به گزارش اداره کل هواشناسی استان سمنان، از ظهر دیروز تا اواخر وقت، عبور توده غبار و گرد و خاک از استان و کاهش کیفیت هوا و شرایط ناسالم و در برخی ساعات خطرناک برای تمام گروه‌ها به ویژه سالمندان و افراد دارای بیماریهای ریوی و قلبی، پیش‌بینی می‌شود.

پرهیز از حضور در فضای باز و پرهیز از انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز،مهمترین توصیه‌های هواشناسی برای شهروندان در روز جمعه بود.

اداره کل هواشناسی استان سمنان برای روزهای شنبه و یکشنبه هشدار زرد اعلام کرد که طی این روزها در غالب نقاط به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب باد نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک و احتمال خسارات ناشی از باد و احتمال کاهش دید در محورها، دور از انتظار نیست.

اعمال تمهیدات لازم با توجه به ماندگاری هوای گرم،وزش باد و افزایش احتمال آتش سوزی در مراتع و نواحی جنگلی، مهمترین توصیه‌های اداره کل هواشناسی سمنان برای روزهای ابتدایی هفته جاری است.