فیلم آموزشی درس هفت مروارید سرخ فارسی چهارم ابتدایی، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده شده است.

تاریخ پخش:۴ فروردین ۹۹
موضوع ویدئو: درس ۷ مروارید سرخ
شبکه پخش ویدئو: شبکه آموزش
مدرس: خانم احمدی
زمان ویدئو: ۲۳:۱۳

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو آموزش های پایه چهارم دبستان