هفت هزار کودک سمنانی امسال غربالگری بینایی شدند

معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان سمنان گفت: هفت هزار کودک در استان نیمه نخست سال ۱۴۰۱ غربالگری بینایی شدند.

انسیه ایمانی روز پنجشنبه به بهانه روز نابینایان درباره اجرای طرح غربالگری بینایی در استان سمنان به رسانه ها افزود: مراجعه به موقع والدین و غربال بینایی کودکان می تواند به تشخیص سلامت چشم کودک و یا درمان به موقع در موارد مبتلا کمک شایانی کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه غربالگری بینایی با استفاده از دو روش چارت E و دستگاه غربالگر عیوب انکساری در سه سطح توسط غربالگر در صورت وجود مشکل دو سطح اپتومتریست و چشم پزشک در استان انجام می شود و در سال جاری ۲۸ پایگاه غربال بینایی شامل موسسات مجری طرح، مراکز مثبت زندگی با رعایت پروتکل های بهداشتی زمان شیوع کرونا انجام غربالگری را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: تعداد پایگاههای غربالگری به تفکیک در شهرستان سمنان ۶ پایگاه، در شاهرود هشت پایگاه، در گرمسار ۲ پایگاه، در دامغان پنج پایگاه، در آرادان ۲ پایگاه، در میامی ۲ پایگاه، در مهدیشهر ۲ پایگاه، و در سرخه یک پایگاه می باشد.

ایمانی با اشاره به اهمیت پیشگیری از معلولیتها افزود: از اهداف سازمان بهداشت جهانی افزایش آگاهی عمومی در خصوص بیماری های چشمی دوران کودکی و نیز افزایش سطح مراقبت های چشمی در بیماری هایی از قبیل آمبلیوپی و عیوب انکساری است و برای پیشگیری از اختلالات بینایی، توجه به تنبلی چشم به عنوان یکی از اولویت های برنامه پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی قرار گرفت است.

معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان سمنان با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولین گفت: گروه هدف این برنامه کودکان ۳ تا ۶سال می باشند و هدف از اجرای آن شناسایی، تشخیص و درمان به موقع اختلالات عیوب انکساری، تنبلی چشم در کودکان سه تا ۶ سال است، با توجه به اینکه تشخیص آمبلیوپی و اختلالات بینایی در زمان مناسب می تواند نتایج بسیار مطلوبی در مداخلات درمانی به موقع، کاهش اثرات منفی بر روی روند زندگی مبتلایان و خانواده آنان داشته باشد، انجام غربالگری برای کودکان ۳ تا ۶ سال به صورت مکرر مورد تاکید است.