واحدهای تولیدی سمنان تسهیلات جدید دریافت می کنند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: واحدهای تولیدی با هدف رونق تولید و افزایش اشتغال، تسهیلات جدید دریافت می کنند.

به گزارش مرآت، بهروز اسودی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پنچاه و نهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان گفت: طبق دستور العمل جدید، ۱۰هزار واحد تولیدی با هدف رونق تولید و اشتغال وبهسازی و نوسازی صنایع، معادن و صنوف تولیدی درحدود ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کنند.

وی با اشاره به اهمیت صیانت و نگهداشت واحدهای تولیدی تصریح کرد: حدود ۷هزار واحد کوچک، هزار واحد متوسط و ۲هزار طرح نیمه تمام با پشرفت فیزیکی ۶۰ درصد از این تسهیلات بهره مند خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار کرد: تاکنون و با تدابیر دولت یازدهم و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید، ۷۸۱واحد تولیدی استان در حدود ۴۳۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.
اسودی خاطرنشان کرد: طی پنجاه و هشت جلسه قبلی کارگروه رفع موانع تولید استان مشکلات ۳۸۰واحد تولیدی استان در امور مربوط به بانکی، مالیات، تامین اجتماعی ، زیربنایی و غیره بررسی شد.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان با اشاره به تحلیل فراوانی مصوبات این گروه بیان کرد: تا کنون ۹۱۴ مصوبه در جهت رفع موانع تولید استان در جلسات کارگروه به تصویب رسیده است که از این تعداد ۵۲درصد اجرایی و مابقی در دست اجرا است.

اسودی به بررسی مشکلات چهار واحد تولید استان دراین نشست اشاره کرد وگفت: دراین جلسه گزارشی از عملکرد بانکهای عامل استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید و کمیته پایش تسهیلات ارائه شد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان