وزیر بهداشت و درمان وارد استان سمنان شد

به گزارش خبرگزاری فارس استان سمنان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دقایقی پیش در صدر هیأتی از مسؤولان این وزارتخانه وارد استان سمنان شد و مورد استقبال مدیران استان قرار گرفت. نمکی در سفر یک روزه به به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، ۴۰ پروژه بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی، سه مرکز بهداشتی درمانی، یک خانه بهداشت و سه بخش بیمارستان امیرالمومنین(ع) را افتتاح می‌کند.
بهره‌برداری از بخش ویژه بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با کاربری درمانی و زیربنا ۴۵۰ متر مربع و اعتبار پنج میلیارد ریال، افتتاح خوابگاه خیرساز دانشگاه تغذیه و صنایع غذایی شهرستان آرادان با زیربنای ۲ هزار متر مربع و اعتبار ۵۸ میلیارد ریال و بهره‌بردای از گام سوم دانشکده دندانپزشکی آرادان با کاربری آموزشی و زیربنای ۳۳۰ متر مربع و اعتبار ۱۹ میلیارد توسط وزیر بهداشت و درمان در استان سمنان برای امروز برنامه ریزی شده است.