وِیژگی های یک همسفر خوب چیست؟

اگر برای مسافرت در نوروز ۹۶ برنامه ریزی کرده اید و قرار است با چند نفر از آشنایان یا دوستان تان همسفر شوید، بد نیست ویژگی های یک همسفر خوب را بشناسید. همسفر خوب موهبتی است که لذت سفر را صد چندان می کند.

شاید افرادی در زندگی ما باشند که خیلی هم به آن ها علاقه مند باشیم، اما این علاقه مندی تضمین کننده خوشایند بودن سفر با آن ها نیست؛ بنابراین برای این که سفر لذت بخشی داشته باشیم، هم باید خودمان همسفر خوبی باشیم و هم این که همسفر یا همسفران خوبی داشته باشیم

انتخاب آگاهانه یک همراه مناسب برای سفر نکته مهمی برای گذران سفری دلچسب است.زیرا گاهی با خرج کردن پول زیاد اما همراه داشتن همسفری نامناسب در حقیقت پولتان را به آتش کشیده اید.

برای انتخاب یک همراه مناسب چند پیشنهاد داریم و چندین نکته را در ادامه مطرح خواهیم کرد:

یک:داشتن حس جهت شناسی خوب،داشتن توانایی نقشه خوانی مشخصه های خوب یک همراه مناسب است.
دو:همسفری که اهل سختگیری نباشد و آسانگیر باشد.
سه: همراهی که اهل ماجراجویی-البته به اندازه مناسب- باشد کمک می کند تا شما هم تجربه های را داشته باشد که هیچگاه به تنهایی سراغش نمی رفتید.
چهار: همراه هوشیار که مراقب کلاه برداران و کیف قاپها هست.
پنج: همسفری با کمی شوخ طبعی حال و هوای سفر را دگرگون می کند.
شش:سفر با همسفر خسیس ممنوع!
هفت:با کسی همسفر شوید که خود را از خوردن غذاهای محلی به خاطر ناشناخته بودن،محروم نمی کند.
هشت:هرچه میزان بودجه سفرتان با همسفرتان بیشتر نزدیک باشد،سفر بهتری خواهید داشت.
نه: داشتن همسفر اجتماعی و خوش برخورد که بتواند از افراد بومی پرس و جو کند،عالی است.
ده: در سفر به مکانهایی که زبان انگلیسی زبان اول نیست،داشتن همسفری که آشنایی حتی مختصری به زبان مقصد دارد بسیار کارراه انداز است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان