پنج اثر سفال و سرامیک استان سمنان نشان ملی مرغوبیت دریافت کرد

سمنان- ایرنا– سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: ۶ اثر هنرمندان استان سمنان شامل پنج اثر در رشته های سفال و سرامیک و یک اثر در زمینه دست بافته های سنتی (چادر زنان سرخه) نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی دریافت کرد. ۶ اثر هنرمندان صنایع دستی استان سمنان در پنجمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت محصولات صنایع‌دستی در محل معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی شد. در داوری اولیه آثار هنرمندان صنایع‌دستی استان از ۳۰ اثر مورد بررسی قرار گرفته ۲۰ اثر برای دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی انتخاب شد که ۶ اثر موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شد. وی افزود: داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی کشور رویدادی است که به صورت دوسالانه با اهداف معین بر روی آثار تولیدی صنایع دستی سراسر کشور توسط هیات داوران متشکل از متخصصان و خبرگان صنایع دستی انجام می شود.