پیشگیری از خطرات چهارشنبه سوری با سرگرمی های بی خطر

چهارشنبه سوری و مراسم سنتی مربوط به این جشن ملی از دیرباز در فرهنگ سنتی مردم ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به مرور زمان دچار تغییر وتحولات اساسی شده است

به گزارش خبرنگار مرآت، با فرا رسیدن روزهای پایانی هرسال وفرا رسیدن سال نو، هم زمان با درگیری خانواده ها برای فراهم کردن ملزومات سال نو، عده ای افراد سود جو که دغدغه شان به دست آوردن سود های کلان و آنچنانی است ،با سوء استفاده از هیجانات کودکان ونوجوانان در پی بازاریابی و پر کردن جیب هایشان از طریق فروش مواد محترقه وآتش زا هستند که یا به دست خودشان ساخته شده ویا از انطرف مرزها وارد شده است.این افراد سودجو که سرنوشت دیگران برایشان هیچ اهمیتی ندارد، معمولا مشتریان خود را از بین کودکان ونوجوانانی انتخاب می کنند که در سنین اوج هیجانات وتخیله آن از هر طریق ممکن هستند

مردم سرزمین ما در گذشته، طبق آئین سنتی که از دیر باز وجود داشته در آخرین چهارشنبه سال اقدام به تهیه بوته های خار وبرافروختن آتش می کردند، البته این آئین سنتی که هم اکنون نیز در بسیاری از نقاط کشور مرسوم است رفته رفته جای خود را به فراموشی سپرده وبازی با مواد محترقه جایگزین آن می شود.

برافروختن آتش وپریدن از روی آن در آخرین چهارشنبه سال سمبل گذر از مشکلات ورنگ زردی ها ورنگ پریدگی های سال کهنه و گرمی وسرخی ونیرو گرفتن از آتش در سال جدید، برای مردم بوده است.

امروزه با ورود مواد آتش زا به مراسم سنتی چهارشنبه سوری هرساله شاهد وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر وحتی فوت ویامصدومیت هایی هستیم که ممکن است تا آخر عمر گریبانگیر افراد باشد

بنابراین لزوم آگاه سازی مردم از خطرات مواد محترقه وبه خصوص مراقبت والدین از کودکان ونوجوانان در این ایام ونظارت دستگاه های دولتی در پیشگیری از حوادث احتمالی امری بدیهی است.

در همین خصوص خبرنگار مرآت گفتگویی با متصدی واحدآموزش وپیشگیری سازمان آتشنشانی سمنان انجام داده که در ذیل می آید؛

حوادث مربوط به چهارشنبه پایان سال در سال های گذشته کمتر شده است

مبین رضایی با بیان اینکه فرهنگ سازی یکی از اصول اساسی در تاثیرگذاری است، گفت: خوشبختانه در سال های اخیر به علت آگاه شدن مردم از صدمات جبران ناپذیر ناشی از مواد محترقه گرایشات به این سمت کاهش داشته است.
متصدی واحد پیشگیری وآموزش سازمان آتش نشانی سمنان در ادامه افزود: والدین باید درروزهای پایانی سال نظارت دقیق تر بر رفتار بچه ها داشته باشند وآمد ورفت های آنها را کنترل کنند تا در آستانه سال نو دچار پشیمانی وناراحتی نشوند.

رضایی با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از مواد محترقه ، درحین بازی با مواد روی می دهد گفت:خانواده ها باید با مطالعه در رسوم آئینی این روز، مراسم سنتی وبی خطر را اجرا کنند وتا حد امکان در چهارشنبه پایان سال ، فرزندان را همراهی کنند.

وی همچنین تصریح کرد: سال گذشته در چهارشنبه پایان سال در شهر سمنان ۶ نفر مصدوم شدند که یکی از آنها از نیروهای انتظامی بود.

متصدی واحد پیشگیری وآموزش سازمان آتش نشانی سمنان افزود: امسال در سطح شهر سمنان ۸۲ نفر از نیروهای آتش نشانی در شب چهارشنبه پایان سال در حال آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۱هزار و۲۰۰مورد حریق در سطح شهر سمنان روی داده است، افزود: علت بیشتر حریق ها دپوکردن ضایعات،سطل های زباله، خاروخاشاک وکارتن های ضایعاتی بوده است.

متصدی واحد پیشگیری وآموزش سازمان آتش نشانی سمنان در خاتمه خاطرنشان کرد: بیشترین علت حوادث امداد ونجات مربوط به آسانسور، وورود حیوانات موذی به داخل منازل مسکونی بوده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان