پیش‌بینی بارش‌ها تا دی ماه امسال در سمنان

ایرج مصطفوی، مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: کاهش پنج تا ۱۰ میلیمتری بارش سالانه نسبت به میزان متعادل، در سه ماه آبان، آذر و دی امسال پیش‌بینی می‌شود.

ایرج مصطفوی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: افزایش نیم درجه سانتیگراد دمای هوای نسبت به بلند مدت نیز از دیگر پیش‌بینی‌های هواشناسی استان سمنان بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش‌یابی است.

سال زراعی گذشته (از یکم مهر ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰) میانگین بارش در استان سمنان ۷۶.۹ بوده است که نسبت به بلند مدت بارش‌ها کاهش ۴۳ درصدی داشت.

حسینان در دامغان با دمای ۴۶.۲ سانتیگراد در ۱۶ تیر امسال گرم ترین نقطه استان و فولاد محله در شهرستان مهدیشهر با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین نقطه استان در سال زراعی گذشته (از یکم مهر ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰) بود.

بیشترین میزان بارش در مدت ۲۴ ساعت در سال زراعی گذشته (از یکم مهر ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰) مربوط به تاش در شهرستان شاهرود با میانگین بارش ۷۰ میلی متر بوده است.

دما و میزان بارندگی گزارش شده مربوط به جمع‌بندی مناطق دارای ایستگاه هواشناسی است.

اداره کل هواشناسی استان سمنان دارای ۹ ایستگاه سینوپتیک، ۱۵ ایستگاه اقلیم شناسی و ۵۰ ایستگاه باران‌سنجی در نقاط مختلف است.