چهار هزار فرهنگی استان سمنان واکسینه شدند

علیرضا حاجی قاسمی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان سمنان گفت: روند واکسیناسیون فرهنگیان استان همچنان ادامه دارد و تاکنون چهار هزار نفر واکسینه شدند.

به‌ گزارش ایرنا، علیرضا حاجی قاسمی عصر چهارشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: در حال حاضر روند انجام واکسیناسیون آموزگاران و دبیران در حال تکمیل است و پس از آن بقیه گروه ها شامل معلمان و کادر اداری مدارس در اولیت قرار خواهند گرفت.

براساس تفاهم نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش، روند اجرای واکسیناسیون معلمان از روز شنبه ۹ مرداد در سراسر استان سمنان آغاز شده است.
تمامی معلمان رسمی، پیمانی، خرید خدمات آموزشی، قراردادی و معلمان مدارس غیردولتی مشمول طرح واکسیناسیون فرهنگیان می‌شوند و در حال حاضر روند انجام واکسیناسیون آموزگاران و دبیران در حال تکمیل است.

کادر ادرای مدارس، دانشجو معلمان، معلمان مدارس غیردولتی و حق التدریسی ها در اولویت های بعدی دریافت واکسن در استان قرار دارند.

حاجی قاسمی بابیان اینکه تلاش می‌کنیم تا پایان هفته جاری تمامی معلمان واکسینه شوند، اظهار داشت: در کلیه شهرستان های استان و مناطقی مانند بسطام، مراکز تجمیعی واکسیناسیون ویژه فرهنگیان دایر است و در مناطق دوردست مانند بیارجمند، میامی و آرادان به علت تعداد پایین تر فرهنگیان، از همان مراکز عمومی واکسیناسیون استفاده می‌شود.

به دلیل شیوع گسترده کرونا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، هماهنگی لازم جهت تزریق واکسن در محل سکونت فرهنگیان انجام گرفته و نیاز به جابه جایی بین استان ها و یا مناطق محل سکونت نیست.

روند واکسیناسیون براساس واکسن های موجود در دانشگاه های علوم پزشکی شاهرود و سمنان انجام می‌شود و از فرهنگیان استان خواهشمندیم درخواست نوع خاصی از واکسن را نداشته باشند.