کامپوزیت آلومینیوم فریکام در دانشگاه سمنان ثبت اختراع شد

مسئول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان درباره این ثبت اختراع اظهار داشت: محصول «کامپوزیت آلومینیوم فری مغناطیس (فریکام)» توسط احسان برهانی عضو هیئت علمی دانشکده نانو فناوری این دانشگاه و بهروز پیروزی دانشجوی این دانشکده با همکاری پارک علم و فناوری این دانشگاه در اداره کل مالکیت صنعتی…

مسئول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان درباره این ثبت اختراع اظهار داشت: محصول «کامپوزیت آلومینیوم فری مغناطیس (فریکام)» توسط احسان برهانی عضو هیئت علمی دانشکده نانو فناوری این دانشگاه و بهروز پیروزی دانشجوی این دانشکده با همکاری پارک علم و فناوری این دانشگاه در اداره کل مالکیت صنعتی و ثبت اختراع به شماره ۸۹۲۴۵ به ثبت رسید. داوود معروفی گفت: فریکام نام محصول کامپوزیتی آلومینیوم با ذرات فری مغناطیس اکسید آهن با خواص ویژه است که در واقع با استفاده از روش اتصال نورد تجمعی و نوعی تغییر شکل پلاستیک شدید که ذرات فری مغناطیس اکسیدآهن در بین ورقه¬های آلومینیوم توزیع می¬شود، بدست می¬آید. وی افزود: آلومینیوم جزء فلزاتی است که به علت خواص مطلوب هدایت گرمایی و استحکامی در عین سبک بودن آن و همچنین قیمت مناسب این نوع فلز، در صنایع هوافضا و خودروسازی از اهمیت خاصی برخودار است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان