کاهش ۱۵ درصدی فرزندآوری سمنانی‌ها

کاهش ۱۵ درصدی فرزندآوری سمنانی‌ها

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان گفت: چهار هزار و ۱۶۵ نوزاد در نیمسال نخست سال ۹۸ در استان متولد شدند که این رقم در در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشت. در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته چهار هزار و ۹۲۴ تولد در استان سمنان به ثبت رسید که از این تعداد ۲هزار و ۱۲۵ نوزاد پسر و ۲هزار و ۴۰ نوزاد دختر بوده‌اند.
وی با بیان اینکه شاهرود با یک هزار و ۳۲۵ ولادت ثبت شده بیشترین آمار این شاخص را به خود اختصاص داد، تصریح کرد: شهرستان سرخه با ۲۴ ولادت ثبت شده در نیمه نخست امسال کمترین آمار را در این حیث دارد. یک هزار و ۱۸۰ ولادت در این مدت در شهرستان سمنان به ثبت رسید که در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۴۷۲ مورد بود.
ایشان افزودند: استان سمنان در مورد فراوانی اسم های انتخاب شده برای متولدان در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۸، اضافه کرد: برای پسران امیرعلی، امیرحسین و حسین به ترتیب با ۱۰۶، ۷۸ و ۶۰ مورد و نام دختران فاطمه، حلما و زهرا به ترتیب با ۱۳۲، ۵۵ و ۵۴ مورد پرتکرارترین اسامی در استان سمنان بود.
به گزارش ایرنا، جمعیت استان سمنان طبق آخرین سرشماری ۷۰۲ هزار و ۳۶۰ نفر در ۲۱۵ هزار و ۵۷۱ خانوار شامل ۳۵۶ هزار و ۶۵۶ نفر مرد و ۳۴۵ هزار و ۷۰۴ نفر زن و ۵۶۰ هزار و ۵۰۲ نفر جمعیت شهری و ۱۴۱ هزار و ۸۵۸ نفر جمعیت روستایی است و از نظر شاخص جمعیت سمنان استان سی ام کشور است.