کشیک نوروزی شعبه‌های بانکی استان سمنان اعلام شد

سمنان- ایرنا- دبیر کمیسون شورای هماهنگی بانک های استان سمنان گفت: برخی شعبه های منتخب و کشیک بانک ها و موسسات مالی استان در ساعت کاری معین، برای روزهای بیست و نهم اسفند ۹۵ تا سوم فروردین ۹۶ به هم‌استانی‌ها ارایه خدمت می کنند.
کشیک نوروزی شعبه‌های بانکی استان سمنان اعلام شد
حسن مونسان روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به منظور رفاه حال مردم برای انجام امور بانکی و مالی، ۱۲ شعبه منتخب بانک ملی سمنان، گرمسار، شاهرود، مهدیشهر، دامغان، شهمیرزاد، بسطام، میامی و آرادان‌ در روزهای بیست و نهم و سی ام‌ اسفند ۹۵، دوم و سوم‌ فرودین ۹۶ از ساعت هشت و نیم تا ۱۲ به عنوان کشیک ویژه عید نوروز ارایه کننده خدمات بانکی به شهروندان هستند.
وی خاطرنشان کرد: بانک صادرات نیز شعب‌های مرکزی و میدان سعدی سمنان، گرمسار، شاهرود و دامغان را برای ارائه خدمت در روزهای بیست و نهم اسفند ۹۵ تا سوم فروردین ۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۲ به عنوان کشیک نوروزی درنظر گرفته است.
دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانکهای استان سمنان بیان داشت: شعبه هایی از بانک کشاورزی در شهرستان سمنان، گرمسار، دامغان و شاهرود در روزهای بیست و نهم اسفند ۹۵ تا سوم فرودین ۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۳ کشیک هستند.
مونسان تصریح کرد: بانک تجارت در شعبه های مرکزی سمنان، گرمسار، شاهرود و دامغان در روزهای بیست و نهم اسفند ۹۵ تا سوم فروردین ۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۲ ارائه خدمت می کنند.
وی یادآورشد: بانک مسکن فقط در روز سوم فروردین ۹۶ در شعبه مرکزی سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار از ساعت ۹ تا ۱۲ به مشتریان ارائه خدمت می کند.
دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانکهای استان سمنان تصریح کرد: بانک توسعه تعاون، موسسه مالی اعتباری ملل و موسسه مالی کوثر فقط در شعبه مرکزی سمنان، از ساعت ۹ تا ۱۲ و بانک قرض الحسنه مهر ایران در شعبه های مرکزی استان سمنان و بانک مهر اقتصاد در روزهای بیست نهم اسفند ۹۵ تا سوم فروردین ۹۶ به مشتریان ارائه خدمت می کند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان