کمک بانک ها برای رسیدن سمنان به کمترین میزان نرخ بیکاری در کشور

سمنان پس از استان مرکزی کمترین میزان نرخ بیکاری را داراست .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، استاندار سمنان در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های سمنان در سال ۹۶ با اعلام این خبر گفت : میانگین نرخ بیکاری در کشور هم اکنون بین ۱۱ تا ۱۲ درصد است و این رقم در استان سمنان بین هشت و یک دهم تا هشت و شش دهم درصد قرار دارد .

محمدرضا خباز گفت : از این نظر استان سمنان ، پس از مرکزی ، رتبه دوم کشور را در پایین بودن میزان نرخ بیکاری نسبت به میانگین کشور داراست .

خباز تاکید کرد : بانک های عامل استان سمنان با پرداخت نقدینگی به واحدهای تولیدی استان و ایجاد رونق تولید در کاهش نرخ بیکاری سهم بسزایی ایفا کردند.

حسن مونسان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان سمنان در این نشست، از پرداخت ۲۹ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف در سال ۹۵ ،خبر داد و گفت: تسهیلات پرداختی نسبت به سال ۹۴ ،حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان